Focuseret Shockwave

Shockwave / Chokbølge / ESWT

Fysioplus.dk var en af de første klinikker i Danmark til at tilbyde ESWT Chokbølge, og fysioterapeut Jens Ole Pihl har mere end 10 års erfaring med behandlingen. Vi tilbyder både Fokuseret og Radierende behandling.
Vi er en af de klinikker i Danmark der har den største anvendelse af ESWT. Vi har igennem årene gjort os store erfaringer i brugen af ESWT i mange andre smerteproblematikker mv ud over de klassisk beskrevne. ESWT er tillægsydelse, hvor prisen er afhængigt af mængden af slag/ chok der anvendes. Yderligere information omkring behandlingsmulighederne , kontakt fysioterapeut Jens Ole Pihl på klinikken.


De klassiske indikationer

Der er ofte effekt efter få gange, og der gives typisk mellem 3 og 6 behandlinger.

Selve behandlingen kan mærkes, men er helt ufarlig og man føler oftest en lindring lige efter. Der er ingen bivirkninger ved behandlingen, dog kan man opleve at det "arbejder" i dagene efter.
Umiddelbart anbefales det at man aflaster i den periode behandlingen foregår og holder sig til "aktiv hvile", men det aftales helt individuelt hvad man må.